ජෝර්ජ්.ඊ.ද. සිල්වා උද්‍යානය

ජෝර්ජ්.ඊ.ද. සිල්වා උද්‍යානය නවීකරණය කිරීම .

ව්‍යාපෘතිය

ජෝර්ජ්.ඊ.ද. සිල්වා උද්‍යානය නවීකරණය කිරීම .


සංරචක

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2019


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු. මි. 172.64

විස්තරය

ජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්වා උද්‍යානය පිහිටා ඇත්තේ, මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර ලෝක උරුම නගර මධ්‍යයේ ය. උද්‍යානය උතුරෙන් දළදා වීදියෙන් ද, දකුණෙන් ටොරින්ටන් පාරෙන් ද, බටහිරින් ඇහැලේපොල කුමාරිහාමි පාරෙන් ද, නැගෙනහිරින් සමදරා පටු මගෙන් ද සීමා වේ. වර්ග මීටර් 3420ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් උද්‍යානය දහවල් කාලයේදී රථවාහන තදබදයෙන් හා ශබ්දයෙන් යුක්ත වීම නිසා මහජනයාට බාධා ඇති කරයි. කෙසේ වුව ද, උද්‍යානයේ ඇති කුඩා විවෘත ප්‍රදේශය අග නගරය මධ්‍යයේ විවේක ගන්නා අයට සහනය සලසන පිරිසිදු නැවුම් වාතාශ්‍රය ලබා දේ. උද්‍යානය වටා ප්‍රධාන මාර්ග විහිදෙන අතර උද්‍යානයේ එක් පසෙක ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි පිහිටා තිබේ. මතුමහල් රථ ගාල වයඹ පැත්තට වන්නට පිහිටා ඇති අතර නිරිතදිග පැත්තෙන් ඇත්තේ මහජන පුස්තකාලය ය. ජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්වා උද්‍යානයේ වහලය පොදු වෙළෙඳපොළෙන් සමන්විත වන අතර එය තරගකාරී අඩු මිල ගණන්වලට සිය වෙළෙඳ ද්‍රව්‍ය විකුණන සුළු පරිමාණ වෙළෙඳුන්ගෙන් ගැවැසි ජනප්‍රිය ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානයකි.


ප්‍රධාන පිවිසුමේ පිහිටි පියගැට පෙළ, උමගේ සිට වෙළෙඳපොළට විහිදෙන පියගැට පෙළ මතුමහල් රථගාලට සහ පුස්තකාලයට සම්බන්ධ වෙන පටු පාලමක් ඇතුළු ප්‍රධාන ප්‍රවේශ ස්ථාන කිහිපයකින් උද්‍යානය සමන්විත වේ. මේ ප්‍රවේශය ස්ථානය නිසා ජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්වා උද්‍යානය වැදගත් පදික මාරුවක් ද වේ.


උප ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ උද්‍යානය වටා බිම් අලංකරණය මගින් මහනුවර නගරයේ දෘශ්‍ය ප්‍රතිරූපය වැඩි දියුණු කරන අතර ම එය ආකර්ෂණීය නාගරික උද්‍යානයක් බවට පත් කිරීම සඳහා උද්‍යානයේ පවත්නා බිම් සැකැස්ම වැඩි දියුණු කිරීම හා උත්ශ්‍රේණි කිරීමය. ප්‍රදේශය නිසි පරිදි ආලෝකමත් කළ විට රාත්‍රියේ වුව ද නගරය අවට දැක බලා ගැනීමට අමුත්තන්ට හැකි වනු ඇත.

ව්‍යපෘති වාර්තා