නැරඹුම් පීඨිකාව

ආතර්ස් සීට් නැරඹුම් පීඨිකාව

ව්‍යාපෘතිය

ආතර්ස් සීට් නැරඹුම් පීඨිකාව


සංරචක

නාගරික උත්ශ්‍රේණිකරණය


ස්ථානය

මහනුවර නගරය


නිමකරන වසර

2017


ව්‍යාපෘති පිරිවැය

රු.මි. 44.5

විස්තරය

මහනුවර නගර සීමාවේ ඇති ආතර්ස් සීට්(Arthur’s Seat) ස්ථානය උතුරින් දළදා මාළිගයත්, දකුණින් සේනානි රෙස්ට් (සංචාරක නිවාසයත්), නැගෙනහිරින් හිල්වුඩ් බාලිකා විද්‍යාලයත්, බටහිරින් ශාලිකා ඉන් (සංචාරක නිවාසයත්) යන දිශානුගතව මුහුදු මට්ටමෙන් අඩි 1790ක උසකින් වේල්ස් පාක් හන්දියේ සිට අම්පිටිය හන්දියේ වැව රවුම පාර දක්වා රජපිහිල්ල මාවතේ මීටර් 200ක් ගිය තැන පිහිටා ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේදී මේ නැරඹුම් ස්ථානය හඳුනාගන්නා ලදී. ජන ප්‍රවාදයේ දැක්වෙන පරිදි, වැවිලිකරුවකු වූ ආතර් නම් මහතකු සතුව එහි බංගලාවක් තිබී ඇති අතර සිය බංගලාව ඉදිරිපස වූ ගසක් යට තිබූ ගල් ආසනයක් මත නැඟී මහනුවර නගරය නැරඹීමට ඔහු පුරුදු වී සිටියේය. දැන් බංගලාව ඔබේසේකර නම් මහතකු සතුව ඇති අතර, ආතර් මහතා භාවිත කළ ස්ථානය දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන්ගේ නැරඹුම් ස්ථානයක් වශයෙන් භාවිත කරනු ලැබේ. එය දැනට නැරඹුම් ස්ථානයක් වශයෙන් පෙනෙන අතර, එහි තිබෙන වේදිකාව සහ ගල්බදාමයෙන් තැනූ සංකේතාත්මක පුටුවක් සංචාරකයන් විසින් ඒ මත සිට ඡායාරූප ගැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ.


ආතර්ස් සීට්(Arthur’s Seat) නැරඹුම් ස්ථානයේ වටිනාකම තිබෙන්නේ රාත්‍රියේ හෝ දහවලේ චිත්තාකර්ෂණීය ලෙස මහනුවර නගරය නැරඹිය හැකි සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානවලින් එකක් වශයෙනි. එසේ ම නුවර වැව, දළදා මාළිගාව සහ ත්‍රිකුණාමල වීදිය යන ස්ථානවල මනස්කාන්ත දර්ශනයක් ද එහි සිට නැරඹිය හැකිය.