அநுராதபுர நகரம்

அனுராதபுரம் ஒன்றிணைந்த நகர அபிவிருத்த் திட்டம்

பகுதி

வடிகாலமைப்பு பாரிய திட்ட ஆய்வின் (இத்திட்டத்தின்கீழ் தயாரிக்கப்படவேண்டியது) பரிந்துரைகளுக்கமைய, அனுராதபுர நகரில் முக்கிய நீர் தடைகளை தீர்ப்பதற்கு இரண்டாம் நிலை வீதிகளிலும் முக்கிய வாய்க்கால்களிலும் வீதியோர மழைநீர் வடிகாலமைப்பில் கவனத்தைக் குவிக்கும் நகர வடிகாலமைப்பு புனரமைப்பு

எங்களை தொடர்பு கொள்ள