நிதி உதவி

நிதி உதவிமூலோபாய நகரங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் | SCDP

இலங்கை அரசாங்கம் + உலக வங்கி

$ 210 மில்லியன்


கண்டி நகரம் காலி நகரம் யாழ்ப்பாணம் நகரம்

அனுராதபுரம் ஒன்றிணைந்த நகர அபிவிருத்த் திட்டம் (AIUDP)

இலங்கை அரசாங்கம் + ஏஜென்சி பிரான்கெயிஸ் டீ டிவலெப்மென்ட்

$ 60 மில்லியன்


அனுராதபுரம்

நிலையான நகர அபிவிருத்தி திட்டம் | SUDP

இலங்கை அரசாங்கம் + ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி

$ 200 மில்லியன்


திருகோணமலை நகரம் | குருநாகல் நகரம் | தம்புள்ள நகரம் | ரதனபுரா நகரம்